ส่งข้อความ
Shenzhen Shizhineng New Paper and Plastic Application Research and Development Co., Ltd
ผลิตภัณฑ์
ม้วนกระดาษหิน
แผ่นกระดาษหิน
กระดาษหินรีไซเคิล
การพิมพ์กระดาษหิน
บรรจุภัณฑ์กระดาษหิน
กระดาษหินกันน้ำ
ถุงโพลีที่ย่อยสลายได้
สมุดบันทึกกระดาษหิน
บรรจุภัณฑ์กระดาษพับ
ถุงจัดส่งกาวตนเอง